Cookie og privatlivspolitik

1.0. BAGGRUND

1.1. Hos Kronborg Crossfit ApS tager vi databeskyttelse alvorligt. Nedenstående har til formål at oplyse dig som registreret om, hvordan vi behandler dine persondata. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1.2. Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

Kronborg CrossFit ApS
Værkstedsvej 10
9700 Brønderslev
Cvr: 44128969

1.3. Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på: kontakt@kronborg-crossfit.dk eller på +45 22 42 53 54.

2.0. BRUG AF COOKIES

2.1. Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Kronborg Crossfit ApS forpligter sig til at følge de til enhver tid gældende regler for indsamling og behandling af cookies.

2.2. Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Vi anvender også cookies til at levere målrettede annoncer på andre websites.

2.3. Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

2.4. Cookie slettes 6 måneder efter dit seneste besøg på www.kronborg-crossfit.dk

2.5. Vi anvender cookies til at undersøge, hvordan vores brugere benytter vores website. De oplysninger, vi indsamler, er anonyme og kan ikke spores til navngivne brugere.

3.0. BEHANDLING AF PERSONDATA

3.1. Personoplysninger er alle informationer, som kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores mail med modtagelse af træningsprogrammer, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

3.2. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne, behandles desuden: Navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail, køn, fødselsdato og betalingsoplysninger.

3.3. Nogle personoplysninger er obligatoriske i forbindelse med oprettelse og administration af dit medlemskab hos os. Oplysningerne kræver derfor ikke et eksplicit samtykke, og du kan ikke indgå eller opretholde et medlemskab uden at afgive oplysningerne. Det gælder fx dit fulde navn, telefonnummer, e-mail, adresse, køn, fødselsdato og betalingsoplysninger.

4.0. SIKKERHED

4.1. Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi gemmer dine oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende.

5.0. FORMÅL

5.1. Vi bruger dine oplysninger til at identificere dig som bruger, vise dig relevante annoncer, registrere dine køb og betalinger samt levere de services, du har efterspurgt. Derudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold med det formål at give dig den bedste træningsoplevelse og målrette vores tilbud og informationer til dine behov.

6.0. DATAMINIMERING

6.1. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Vi indsamler derfor kun oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab og for at levere vores ydelser for dig, som fx tilkøb af personlig træning, kostvejledning eller fysioterapi. Der kan muligvis blive behandlet følsomme oplysninger i form af helbredsoplysninger, såfremt du har afgivet samtykke til behandlingen.

7.0. DATA HOLDES AJOUR

7.1. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekt opdateret, oplyser vi dig herom.

8.0. PERIODE FOR OPBEVARING

8.1. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Som hovedregel opbevarer vi oplysninger om dig 3 år efter dit medlemskab ophører. Herefter anonymiseres oplysningerne.

9.0. SAMTYK

KE

9.1. Hvis du har givet samtykke til, at vi må behandle persondata om dig, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse påvirker ikke lovligheden af den behandling eller videregivelse, der har fundet sted.

9.2. Du kan tilmelde dig til at modtage træningsprogrammer, og dit samtykke til modtagelse heraf er frivilligt. Du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os eller bruge det nederste link i mailen “unsubscribe from this list”.

10.0. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

10.1. Vi videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du enten udtrykkeligt samtykker hertil, det er til brug for opfyldelse af den aftale, der er indgået mellem os, vi er retlig forpligtet hertil, eller det er af hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

10.2. Data om din brug af websitet og dine interesser videregives til tredjeparter i det omfang, disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om i afsnittet om “Brug af cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

10.3. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

10.4. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse i henhold til reglerne om persondatabeskyttelse (GDPR).

11.0. DINE RETTIGHEDER

11.1. Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig.

11.2. Der kan være begrænsninger tilknyttet udnyttelse af dine rettigheder, afhængig af de konkrete omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet. Adgangen kan være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

11.3. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

11.4. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata, f.eks. hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

11.5. Hvis du mener, at vi har overtrådt gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

11.6. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

11.7. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

11.8. Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, hvis du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

11.9. Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

11.10. Dette websted ejes af Kronborg CrossFit ApS, Værkstedsvej 10, 9700 Brønderslev, CVR-nr. 44128969.

12.0. KONTAKT

12.1. Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder, bedes du benytte kontaktoplysningerne angivet øverst på denne side.